16.05.2022
print

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art.18 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 24 maja 2022 roku o godz. 1400w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2
odbędzie się XXXVIII. Sesja Rady Gminy Walim


W porządku obrad znajduje się:

1. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie między sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej;

4. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu;

5. Analiza gospodarki odpadami;

6. Podjęcie pięciu uchwał Rady Gminy Walim.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Walim
Zuzanna Bodurka

print