15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

14.08.2019
print

Jak co roku, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, na Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu, złożony został wieniec, zapalono znicze i wywieszono flagi narodowe,  w celu uczczenia pamięci wszystkich tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju.  Święto to, obchodzone w dniu 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, wprowadzone zostało ustawą z dnia 30 lipca 1992 roku.
Gmina Walim utrzymuje groby wojenne na podstawie porozumienia zawartego w 2007 roku z Wojewodą Dolnośląskim we Wrocławiu, który corocznie przekazuje środki finansowe m.in. na zakup kwiatów, zniczy, wieńców oraz wykonywanie prac porządkowych na terenie kwatery.

print