2 października Międzynarodowym Dniem  Bez Przemocy

2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy

02.10.2019
print

Nie bij, nie poniżaj, nie strasz, nie krzycz, nie lekceważ, pocałuj, przytul, pochwal, posłuchaj, pociesz. – Janusz Korczak

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody Dnia Bez Przemocy, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

Przemoc  to przestępstwo! Mówią o tym przepisy kodeksu karnego, dlatego przypominamy:

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
  2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
  3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
  4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Psychologia wyróżnia cztery rodzaje przemocy: psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną.

Dlatego przyświecać powinna nam jedna zasada – zasada unikania przemocy.!!!

print