21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2019
print

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego,  jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości. Każdego dnia, z dużym zaangażowaniem i ofiarnością, pracownicy socjalni  pochylają się nad ludzkimi dramatami, udzielając wsparcia w codziennym życiu naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa i wiary w lepszą przyszłość oraz wyposaża  w narzędzia niezbędne do samodzielnego życia.  Wszystkim osobom, zajmującym się pracą socjalną, z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia.

 

print