Author Archives: admin

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – II nabór

Działając na postawie uchwały Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wójt Gminy Walim ogłasza kolejny nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie… czytaj więcej Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – II nabór

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Działając na postawie uchwały Rady Gminy Walim nr VIII/43/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wójt Gminy Walim ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub… czytaj więcej Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

W 2016 roku Gmina Walim pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  Podjęte działania mogą pozytywnie wpłynąć na wdrożenie i  późniejszy rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Walim. Akcja ta może być współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Projekt dokumentu “PROGRAM… czytaj więcej Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest