W Walimiu działa Klub Integracji Społecznej.

Klub Integracji Społecznej Muflon rozpoczął działalność w dniu 5 kwietnia br., przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, realizowany przez Fundację „ Merkury” z siedzibą w Wałbrzychu.… czytaj więcej W Walimiu działa Klub Integracji Społecznej.

Cyfrowy senior

 W ramach działania 3.1 POPC: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zapraszamy naszych seniorów do skorzystania z  niepowtarzalnej okazji wzięcia udziału w innowacyjnym Projekcie edukacyjno-aktywizacyjnym. Celem Projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Nie ma górnej granicy wieku Uczestnika. Efektem realizacji Projektu ma być… czytaj więcej Cyfrowy senior

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice! Rozpoczął się pierwszy dzień zapowiadanego od wielu tygodni strajku nauczycieli. Informujemy, że  dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, mogą przebywać w naszych jednostkach organizacyjnych: Dzieci przedszkolne do lat 7. mogą przebywać  w szkole w godzinach 8.00 – 15.00; Wszystkie świetlice wiejskie (oprócz świetlicy w Olszyńcu) będą czynne w godzinach 8.00… czytaj więcej KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Najlepsza potrawa wielkanocna – tylko w Gminie Walim

W minioną sobotę, w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, po raz kolejny wyłoniono Mistrza Jaja. Wielkanocne Tradycje Kulinarne to wydarzenie, które na stałe gości w naszym kalendarzu imprez gminnych.  Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z PSP w Walimiu, następnie swój kunszt zaprezentował  Zespół Pieśni i Tańca Jubilat że Świdnicy.  Było pięknie, radośnie.  Po… czytaj więcej Najlepsza potrawa wielkanocna – tylko w Gminie Walim

Nauczycielskie study tour w Gminie Walim

Dyrektorzy wrocławskich szkół w dniu 2 kwietnia br., w ramach study tour, zwiedzili Zamek Grodno oraz Sztolnie Walimskie. Program wyjazdu zakładał pokazanie atrakcji turystycznych gminy Walim, jako interesujących historycznie i edukacyjnie miejsc wycieczek szkolnych. Grupę oprowadził regionalista Łukasz Kazek.