Pierwszy dzwonek

W dniu dzisiejszym, punktualnie o godzinie 9.00, w szkołach na terenie Gminy Walim rozbrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach.  Na opalonych twarzach naszych milusińskich gościły uśmiechy, bowiem 1 września, to dzień, w którym po dwumiesięcznej przerwie mogą spotkać się ze swoimi przyjaciółmi.  Od jutra uczniowie, nauczyciele oraz rodzice rozpoczną intensywną pracę.
W roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych na terenie Gminy Walim rozpocznie 61 uczniów,  a w klasie I gimnazjum 39 uczniów. 99 dzieci z naszej gminy rozpocznie edukację w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Walim. Zgodnie z ustawą od 1 września 2015r każdy czterolatek ma zagwarantowane miejsce w oddziale przedszkolnym. Opiekę nad naszymi pociechami roztoczy 43 nauczycieli, pracujących w PSP w Jugowicach oraz w Zespole Szkół w Walimiu.
Zgodnie z regulacjami określonymi w Rozporządzeniu MEN ,w dniu 25.08.2015r dwóch nauczycieli naszych szkół, zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną   zarządzeniem Wójta Gminy Walim i uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Jak wszystkim wiadomo – wyprawka do szkoły dla naszych dzieci to spory wydatek dla domowych budżetów. Nowe przepisy prawa wprowadzają wiele ulg  i dlatego uczniowie  klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum otrzymają  darmowe podręczniki, natomiast rodzice uczniów  klas III szkoły podstawowej,  mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną ,jeżeli  nie przekroczą kryterium dochodowego  tj. kwoty 574 zł netto.
Nasze szkoły od wielu lat skutecznie pozyskują środki pozabudżetowe, tym razem, Zespół Szkół im.  Polskich Noblistów, dzięki staraniom Gminy Walim,  otrzymał kwotę 12 tys. zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które zostały przyznane decyzją Ministra Finansów.  Pozyskane środki te zostaną wykorzystane na potrzeby szkoły, z czego  kwota 5000,-zł zostanie przeznaczona na doposażenie gabinetu lekarskiego, a za pozostałą kwotę w wysokości  7000,-zł zostanie zakupione wyposażenie  do stołówek szkolnych.
Nowy rok szkolny trwa!  Wszystkim uczniom życzymy uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, zdobywania nowej wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań, a całemu Gronu Pedagogicznemu dużo  energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany zawodowe

a.

a

a2

aqa

a