Inwestycji w Gminie Walim ciąg dalszy

Prowadzone prace remontowe na drogach  Gminy Walim chyba nikogo już nie dziwią. W sierpniu odebrano dwie kolejne drogi, których remont został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z programu  Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano drogę gminną dz. Nr 210 w Niedźwiedzicy. dofinansowanie wyniosło 25.200,00 zł, a koszt inwestycji to kwota 33.087,00 zł Droga została wykonana z nawierzchni bitumicznej, a jej zadaniem jest ułatwienie  naszym mieszkańcom dojazdu do gruntów rolnych.  W tym celu przebudowano też drogę dojazdową do gruntów rolnych w Michałkowej, na remont której Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał nam środki w wysokości 75.600,00 zł. Całość inwestycji to kwota 143.131,27 zł,. W celu kompleksowej realizacji inwestycji konieczny był remont mostu, zadanie to wykonano z budżetu  gminy. Koszt to kwota 35.608,50 zł.

a

a

1226