Jak legalnie szukać skarbów ?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące omówienia prawno – technicznych aspektów uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Prelekcja będzie miała charakter otwarty i odbędzie się 15 stycznia – piątek, o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Spotkanie poprowadzi pan mgr Marek Kowalski, archeolog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.

W programie:

 1. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta z dnia 16 stycznia 1992 roku.
 2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
 3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych z dnia 01 kwietnia 2004 r.
 5. Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych z dnia 14 lipca 2015 r.
 6. Kodeks cywilny.
 7. Kodeks postępowania administracyjnego.
 8. Wstępna kwalifikacja poszukiwań ze względu na podmiot poszukiwań.
 9. Ramowy wniosek na poszukiwania.
 10. Program poszukiwań jako najtrudniejszy punkt wniosku – jak podjeść do tematu i co w nim uwzględnić ?
 11. Pytania – odpowiedzi.

ZAPRASZAMY!

Źródło: CKiT w Walimiu