Rusz głową

13 stycznia 2016 r. do Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zawitał Pan Maciej Jonek – psycholog pracujący w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Wałbrzychu. Spotkał się z klasą II gimnazjum by przedstawić im sposoby motywacji do nauki. Zebrani dyskutowali m.in. o tym, jak działa pamięć ludzka i porównywali ją do pamięci komputera. Rozmawiano także o tym, jak zaplanować sobie mądrze czas by nie zapominając o nauce. Wnioski jakie wyciągnęli ze spotkania nasi gimnazjaliści były takie iż to głównie od ich nastawienia zależy, to czy się nauczą czy nie.

Wizyta pana Macieja, a w szczególności rozmowa z nim bardzo podobała się naszym uczniom. Jak sami dodają – z niecierpliwością oczekują więcej takich ciekawych warsztatów.

Koło dziennikarskie: Damian Gumułka

w q