Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

AzbestW 2016 roku Gmina Walim pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  Podjęte działania mogą pozytywnie wpłynąć na wdrożenie i  późniejszy rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Walim. Akcja ta może być współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Projekt dokumentu “PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WALIM NA LATA 2016–2032”