Informacja dla mieszkańców

1

1

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY WALIM, ŻE W DNIU 23 lipca 2016 roku PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  W JUGOWICACH BĘDZIE NIECZYNNY.