WÓJT  GMINY

WALIM

podaje do publicznej wiadomości:

   Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96) informuję, iż na polecenie Wojewody Dolnośląskiego w dniu:

   1 sierpnia 2013 roku, o godz. 17:00

zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania, poprzez uruchomienie akustycznego podsystemu ostrzegania i wyemitowanie 3 minutowego, modulowanego dźwięku syreny „ ogłoszenie alarmu”. Trening ma na celu sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

                             Wójt Gminy Walim

/-/ Adam Hausman

Uprzejmie przepraszamy mieszkańców  za utrudnienia i zakłócenie ciszy.

Walim, 30 lipca 2013 r.