PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

logo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider w kompleksowej obsłudze dolnośląskich przedsiębiorców w zakresie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej –  z dniem 23.02.2017 r. rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOSLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” realizowanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Cel projektu i jego odbiorcy

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz ich pracowników, pod warunkiem posiadania siedziby i/lub oddziału przedsiębiorstwa w powiatach: złotoryjskim, jaworskim, wałbrzyskim, świdnickim oraz w mieście Wałbrzych.

Formy wsparcia

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

1) doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych (w biurze projektu lub u przedsiębiorcy)

 oraz

2) dofinansowanie wybranych usług rozwojowych (usług doradczych, szkoleniowych) pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności

Wysokość dofinansowania

Minimalna wysokość dofinansowania usługi rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania maksymalnie do poziomu 80% z poniższymi zastrzeżeniami:

  • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia,
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia,
  • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.

Finansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się
z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

Szczegóły dotyczące realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.warr.pl