11 marca Dniem Sołtysa

Sołtys to osoba na co dzień zajmująca się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starająca się rozwiązywać problemy mieszkańców sołectwa, pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojego sołectwa w Gminie.

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Walim pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.

Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz całej lokalnej społeczności.

sołtys