II LIGA MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej

W imieniu Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zapraszamy dzieci do udziału w wyścigu rowerowym  pn. II Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – DZKOL Challenge w kategorii MŁODZIK, który odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Walimiu.

mtb xc 2017

WYCIĄG Z REGULAMINU II LIGI MTB XC – WALIM 2017

UCZESTNICTWO:
1.Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niezrzeszeni.
2.Zawodnicy zrzeszeni w kat. kobiety – żakini (2006-2005 r.) i młodziczki (2004-2003 r.) oraz kat. mężczyzn – żak (2006-2005 r.) i młodzik (2004-2003 r.), posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2017 rok licencję.
3.Zawodnicy i zawodniczki uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich, którzy przedłożą Komisji Sędziowskiej dokument (oświadczenie ostemplowane i podpisane przez nauczyciela, trenera lub instruktora prowadzącego daną szkółkę kolarską) potwierdzający przynależność do danej szkółki kolarskiej.
4.Zawodnicy i zawodniczki niezrzeszeni według niżej wymienionych kategorii wiekowych, którzy w dniu zawodów przedłożą Komisji Sędziowskiej oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach kolarskich, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5.Uczestnikami biorącymi udział w zawodach są zarówno mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej jak i zamieszkujące osoby poza Aglomeracją.

KATEGORIE WIEKOWE (zawodników niezrzeszonych):
– Dziewczęta i Chłopcy ur. 2004 i 2003 – 13-14 lat,
– Dziewczęta i Chłopcy ur. 2006 i 2005 – 11–12 lat,
– Skrzaty Dziewczęta i Chłopcy ur. 2008 i 2007- 9-10 lat,
– Skrzaciątka Dziewczęta i Chłopcy ur. 2010 i 2009- 7-8 lat,
– Krasnale Dziewczęta i Chłopcy ur. 2012 i 2011 – 5-6 lat,
– Krasnoludki Dziewczęta i Chłopcy ur. 2014 – 2013- 2-4 lat.

Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower górski, strój sportowy oraz sztywny kask.

BIURO WYŚCIGU/INFORMACJE:
Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00

Każdy zawodnik w kategorii młodzik, młodziczka, żak, żakini i skrzaty zgłaszający się do udziału w lidze MTB otrzyma stały numer startowy na wszystkie wyścigi, w przypadku zagubienia numeru startowego otrzyma on nowy numer po uiszczeniu opłaty: 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych)

TERMINY WYŚCIGÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD LIGI:
Wyścig nr 1 – 22.04.2017 r. / sobota / – Walim,
Wyścig nr 2 – 13.05.2017 r. / sobota / – Stare Bogaczowice,
Wyścig nr 3 – 20.05.2017 r. / sobota / – Wałbrzych,
Wyścig nr 4 – 15.07.2017 r. / sobota / – Jugów,
Wyścig nr 5 – 12.08.2017 r. / sobota / – Czarny Bór,
Wyścig nr 6 – 09.09.2017 r. / sobota / – Świebodzice,
Wyścig nr 7 – 23.09.2017 r. / sobota / – Szczawno-Zdrój.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.
2.Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
3.Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
4.Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
5.Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6.We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Sportowy Ligi w porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Regulamin zatwierdzony przez DZKOL w dniu 03.03.2017r.Sławomir Marczewski

Cały tekst regulaminu Ligi MTB XC na stronie organizatora – kliknij tutaj!

Gorąco polecamy!

Źródło: CSiR w Walimiu