Wielkogabaryty na Podlesiu

Informujemy mieszkańców Podlesia, iż w ramach wiosennej akcji pn. “Usuń klamot z domu”, kontenery do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, usytuowane są do dnia 02 kwietnia 2017 roku na nieruchomości Podlesie nr 13 oraz Podlesie między nr 7F a 8.

Zachęcamy mieszkańców wsi do wiosennego pozbywania się “rupieci”.

podlesie