LGD “Partnerstwo Sowiogórskie” informuje o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie  04 – 18 maja 2017 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Nabór ogłoszony został na działania:

1.Duże projekty: 1 900 000,00 zł.

  • Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby/ 1,14 mln zł –Szczegóły
  • Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej /760 tyś. zł  – Szczegóły

2. Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł.

  • Rozwój podmiotów gospodarczych / 1,2 mln. zł – Szczegóły

3. Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł.

  • Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tyś. zł – Szczegóły

4. Granty: 150 000,00 zł.

  • Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna / 75 tyś. zł – Szczegóły
  • Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich /75 tyś zł – Szczegóły

Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO oraz inne  podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Więcej szczegółów ww sprawie można uzyskać w:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Dworzec PKP 1/3

58-321 Jugowice

Tel.  74 87 16 150

www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Źródło: LGD ” Partnerstwo Sowiogórskie”