Spotkanie z Policją

W dniu dzisiejszym w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy pana Marcina Surmy – Kierownika Dzielnicowych Komisariatu Policji w Głuszycy z Kołem Emerytów i Rencistów Gminy Walim. Debata poświęcona była problemom bezpieczeństwa osób starszych.

Głównym celem dzisiejszego spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie emerytów i rencistów  na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami przestępstwa. Na wstępie pan Marcin Surma przedstawił ogólną sytuację panującą na terenie gminy Walim w zakresie bezpieczeństwa. Następnie przybliżył słuchaczom zasady funkcjonowania oszustów na tzw. “wnuczka”, “gazownika”  czy “policjanta” oraz metody tzw. naciągaczy,  działających za pośrednictwem telekomunikacji.  Poinformował również,  jak należy postępować w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo. Zebrani dyskutowali i wymieniali się własnymi doświadczeniami na temat reagowania i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom.

Na zakończenie pan Marcin zapoznał naszych seniorów z “Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz wyjaśnił, jak w prosty sposób, przy użyciu telefonu komórkowego, można z niej korzystać.

Dzisiejsza debata, która spotkała się z dużym zainteresowaniem walimskich rencistów i emerytów, była pierwszą z cyklu spotkań, poświęconych tej jakże wrażanej tematyce.

Spotkanie z Policją 4 Spotkanie z Policją 2 Spotkanie z Policją 3 Spotkanie z Policją 1