Już po egzaminie!

Trzy poświąteczne dni  upłynęły wszystkim polskim gimnazjalistom, czyli również 22 uczniom naszego Zespołu Szkół,  na  zmaganiach  podczas egzaminu gimnazjalnego, nazywanego często “Małą Maturą”.

W środę, 19 kwietnia,  uczniowie  trudzili się nad przedmiotami humanistycznymi – historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim, w czwartek zmagali się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, a w piątek z  językiem angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W przerwie pomiędzy egzaminami dla trzecioklasistów rodzice przygotowali  poczęstunek, a po ostatniej części czekała na nich pizza.

Jak zawsze uczniowie mieli różne opinie co do trudności egzaminu,  większość jednak uznała, że część przyrodnicza była bardzo trudna. Wszystko okaże się 16 czerwca, kiedy szkoły otrzymają wyniki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Koło dziennikarskie

egzamin 4 egzamin3 egzamin2 egzamin 6 egzamin 1 egzamin 5