Znamy laureatów konkursu plastycznego

W związku z organizacją 12 maja br. V Zlotu Szlakiem Martyrologii mającego na celu uczczenie pamięci ofiar hitlerowskiego nazizmu, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego tematyka była tożsama z założeniami Zlotu. Celem konkursu było także: popularyzacja wiedzy o własnym regionie, kształtowanie systemu wartości społecznych i etycznych, ale również doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolicznym i metaforycznym językiem plastyki oraz wnikania w istotę procesów historycznych w kreowaniu plastycznej interpretacji tematu.

laureaci konkursu

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Źródło: CKiT w Walimiu