„DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU”

Projekt „ DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU” skierowany jest do kobiet bezrobotnych:

– w wieku od 30 roku życia;

– o niskich kwalifikacjach (9 UP),  posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);

– uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;

– zamieszkujących obszary wiejskie- 40% (12 UP);

– posiadających gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych;

Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z KRUS do ZUS. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Więcej szczegółów poniżej ↓

kobiety biznesu - plakat

Źródło: www.projektyterra.pl/dolnoslaskie-kobiety-biznesu