Temat matury zatoczył koło w Górach Sowich

Pozostając w temacie majowych zmagań licealistów z tzw. egzaminem dojrzałości, będącym często najważniejszym egzaminem w życiu, warto zadać sobie pytanie jak wielu z nas wie, kto jest pomysłodawcą i twórcą egzaminu maturalnego.

Fakt, iż wprowadzenie egzaminu dojrzałości zawdzięczamy Karlowi Abrahamowi von Zedlitz – pruskiemu  ministrowi stanu i sprawiedliwości, który w 1788 roku opracował dzisiejszą maturę, jako egzamin dla absolwentów szkół średnich, znana było od dawna, a zwłaszcza historykom.  Zaskakującym i jeszcze do niedawna wiadomym wątkiem z historii von Zedlitza, jest fakt, iż ów pomysłodawca i twórca europejskiej matury spoczywa w krypcie pod kościołem Św. Jadwigi w Walimiu.

kazek

Zdjęcie użyczone od Łukasza Kazka

– Do 2009 roku nikt nie wiedział, że w krypcie walimskiego kościoła spoczywa tak ważna osobistość – opowiada Łukasz Kazek, Radny Gminy Walim, który zajął się wyjaśnieniem tajemnicy grobowca. – Ostatnie lata życia minister Karl Abraham von Zedlitz spędził w Walimiu, gdyż odziedziczył znaczny majątek po swym stryju. Po dwóch latach od przeprowadzki zmarł i wówczas został pochowany w rodzinnym grobowcu – właśnie w Walimiu – dodaje p. Łukasz.

Zgłębienie i wyjaśnienie tajemnicy krypy pod walimskim kościołem pw. Św. Jadwigi, zajęło Łukaszowi Kazkowi trzy lata. – Dzięki dogłębnym poszukiwaniom udało mi się potwierdzić, iż w jednej z trzynastu trumien, znajdujących się w krypcie, złożone jest  zmumifikowane ciało  Karla Abrahama von Zedlitza – na zakończenie dodaje Kazek.

Historia tematu maturalnego po latach  zatoczyła krąg w Górach Sowich. Podczas egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie rozszerzonym, znalazły się pytania z zakresu wiedzy o naszym regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami egzaminacyjnymi i sprawdzenia swej wiedzy!

matura 3 matura 2 matura 4 matura - 1

Źródło arkuszy egzaminacyjnych: dzięki uprzejmości Góry Sowie