Gminne inwestycje drogowe

Skuteczna walka o środki zewnętrzne i dobre planowanie budżetu przynoszą pozytywne skutki, gdyż z terenu naszej gminy nie znikają ekipy remontujące drogi, co pozytywnie wpływa na poprawę życia i estetykę  gminy Walim.

W Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza od numeru 18 do 21 oraz przy posesji 43 wykonano nowe nawierzchnie na dwóch drogach gminnych. Prace polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej na drogach dotychczas gruntowych. Środki na realizację tych inwestycji w wysokości ok. 119 tyś zł pochodziły w 100% z budżetu gminy Walim.

Stan nawierzchni ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach od nr 18 do 21:

             przed remontem                                                                  po remoncie

sienkiericz prze remontem

dziećmorowice - sienkiewicza 20

Obecny stan nawierzchni ul. Sienkiewicza przy posesji 43

dzeićmorowice - sienkiewicza 40

Rozpoczęto także niezwykle ważną inwestycję drogową,  mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, korzystających z ulicy Długiej w Walimiu. Prace polegać będą na budowie ok. 160 mb chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia. Zadanie to realizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, które współfinansuje tą inwestycję w kwocie ok. 20 tyś zł.

Ul. Długa w Walimiu przed inwestycją

ul. długa - przed

 ul. Długiej po pierwszych pracach ziemnych

ul.długa po

Z uwagi na poprawę estetyki miejsc do zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy, od zeszłego roku sukcesywnie trwają prace polegające na utwardzeniu kostką betonową oraz ogrodzeniu panelami drewnianymi “gniazd” recyklingu. W roku 2016 powstało 10 takich boksów, natomiast w roku bieżącym wykonano już 2 kolejne. Środki finansowe na tą inwestycję także pochodzą z  budżetu gminy Walim.

“Gniazdo” recyklingu w Dziećmorowicach wykonane jako jedno z pierwszych w roku bieżącym

boksy dziećmorowice

Budowa estetycznego miejsca do zbiórki odpadów komunalnych w Walimiu

budowa boksu w Walimiu

W Glinnie natomiast zostanie wykonana nowa nawierzchnia na drodze gminnej. Stanie się tak za sprawą środków w wysokości ok. 32 tyś zł, pozyskanych  z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na rok 2017 zaplanowano jeszcze szereg różnorodnych inwestycji, dlatego też ekipy remontowe spotykane będą jeszcze wielokrotnie na terenie naszej gminy.

 Źródło: IT