INFORMACJA O PSZOK-U

Przypominamy  mieszkańcom Gminy Walim, że w dniu 21, 24, 26, 28 czerwca 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jugowicach będzie NIECZYNNY.

Poniżej przedstawiamy zastępczy  harmonogram funkcjonowania PSZOK-u

funkcjonowanie zastępcze pszok-u