6 MLN DLA GMINY WALIM NA ROZWÓJ TURYSTYKI

W    dniu     dzisiejszym    na     dziedzińcu     Zamku    Grodno   w     Zagórzu     Śląskim     odbyła   się konferencja    prasowa   z   udziałem :   dr   Romana  Szełemeja  –   Lidera   Aglomeracji  Wałbrzyskiej, Prezydenta     Miasta     Wałbrzycha,      Adama   Hausmana   –   Wójta   Gminy   Walim      oraz    Pawła Brzozowskiego  –   Dyrektora   Centrum  Kultury   i   Turystyki   w   Walimiu,   podczas  której oficjalnie zostały  przekazane  dokumenty  potwierdzające  uzyskanie  przez  Gminę  Walim  dofinansowania   w wysokości      ponad     6     mln   zł    na    zadanie    pn.    „   Zwiększenie     udostępniania     zasobów  przyrodniczych      oraz     rozwój      nowych    form     edukacji      ekologicznej    dzięki     rozbudowie   Turystycznego     Centrum     Edukacji     Ekologicznej   „Choina”   i     poprawie    organizacji     ruchu    turystycznego   w   Gminie   Walim ”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

  • rozbiórkę  tzw.  mostu  wiszącego  nad  Jeziorem  Bystrzyckim,  gdyż  jego  obecny stan techniczny tego wymaga  i   budowę   nowej  kładki  dla  pieszych  wraz  z   elementami   ścieżki  edukacji  ekologicznej, stanowiącej ogromną atrakcję turystyczną,

most

  • przebudowę   oraz   wyposażenie  pomieszczeń   Zamku   Grodno  i   utworzenie   Centrum  Bioedukacji Multimedialnej,  rozbudowę  ośrodka  edukacji  ekologicznej  o  Centrum  Bioedukacji  i  Obsługi  Ruchu Turystycznego,

zamek

  • utworzenie akwarium z fauną i florą Jeziora Bystrzyckiego.

akwarium

Inwestycja  ta  pozytywnie  wpłynie  na  poprawę  organizacji  ruchu  turystycznego   na  terenie  Gminy Walim i   zmniejszenie   presji   jego   oddziaływania  na  obszary  cenne  przyrodniczo,       poprzez   budowę   kładki dla  pieszych  nad  Jeziorem  Bystrzyckim.  Natomiast  rozbudowa  i  poszerzenie  oferty  funkcjonującego  na terenie gminy ośrodka edukacji ekologicznej, przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej.  Projekt  ten zwiększy atrakcyjność gminy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego z  jednoczesnym wzrostem ochrony bioróżnorodności na  terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dofinansowanie   w   wysokości   6.022.170,54  zł   pozyskane  z   Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych Aglomeracji  Wałbrzyskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,   współfinansowane   ze   środków    Unii    Europejskiej,    Europejskiego   Funduszu   Rozwoju Regionalnego, przyczyni się do zrealizowania przez Gminę Walim  zadania opiewającego na łączną kwotę ok. 11.776.971,24 zł.

Więcej informacji

Źródło: CKiT w Walimiu