Ogłoszenie

Zawiadamiam o Nadzwyczajnej XXXI Sesji Rady Gminy Walim, która odbędzie się dnia 16 sierpnia  2017 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2

Tematy posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji,
  2. Ustalenie quorum,
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie Uchwał,
  5. Wolne wnioski i zapytania,
  6. Zakończenie Sesji.                                                              

 Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Walim do uczestniczenia w obradach Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka