Renowacja Zamku Grodno trwa

Na Zamku GRODNO w Zagórzu Śląskim trwają kolejne prace budowlane. Zabezpieczane są  konstrukcje zabytkowych murów „zamku górnego”, w tym uzupełnienie i przemurowanie wyrwy powstałej na przestrzeni lat.Całkowita wartość robót  to kwota  98.505,03 zł brutto. Na zadanie to Gmina Walim otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków w wysokości 40.000,00 zł.
Ze względu na bardzo utrudniony dostęp do ubytku w strukturze muru oraz z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, wykonano niecodzienną konstrukcję,  ułatwiającą dojście do remontowanego odcinka muru oraz transport materiałów budowlanych.

a

gtio89kllk