Nowa nawierzchnia drogi prowadzącej do gruntów rolnych w Glinnie

Z terenu naszej gminy nie znikają ekipy remontujące drogi. Pieniądze na te cele pochodzą zarówno z budżetu Gminy Walim, jak i ze środków pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Spośród zakończonych inwestycji drogowych na uwagę zasługuje przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Glinnie. W wyniku tego zadania wykonano ok 130 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej. Przy dofinansowaniu z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 32.760 zł, Gmina Walim zrealizowała zadanie o łącznej wartości 59.347,50 zł.

droga w Glinne

Zdjęcia dzięki uprzejmości Inspektora Terenowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego