Gmina przystąpiła do programu Mieszkanie+

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Gminy Walim. Wójt Gminy Adam Hausman podpisał właśnie List Intencyjny w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie+. W przyszłości gmina zyska docelowo 20 mieszkań o atrakcyjnym czynszu.

listt intencyjny

fot. mm

Do podpisania deklaracji o włączeniu gminnych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) doszło pod koniec listopada br. Pod Listem Intencyjnym w tej sprawie podpisali się Wójt Gminy Adam Hausman oraz Tomasz Tomala, Pełnomocnik rządu do spraw organizacji KZN i Tomasz Żuchowski, Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Przedmiotem podpisanego Listu Intencyjnego jest budowa budynku wielorodzinnego na gruntach położonych w Walimiu oraz budowa budynku wielorodzinnego położonego w Dziećmorowicach – przybliża wójt Adam Hausman. – Gmina może wskazać także inne nieruchomości gminne, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe – dodaje wójt.

KZN to tzw. bank ziemi, gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie+ na gruntach skarbu państwa włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji.

Foto. użyczone – Dolnośląski Urząd Wojewódzki, duw.pl

Oprac. mm