Nowy wóz dla OSP

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy będzie służył strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu Śląskim. Nowy Ford Transit kosztował niemal 300 tysięcy złotych. Jego zakup możliwy był dzięki Urzędowi Gminy Walim, Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska.

Pojazd z napędem na 4 koła przystosowany jest do przewozu 5 osób. Zakup Forda Transit, którego całkowity koszt wyniósł 272 tys. 669 zł był możliwy dzięki współpracy i wsparciu kilku podmiotów. Głównym inwestorem był Urząd Gminy Walim – 173 tys. 669 zł, środki w kwocie 40 tys. zł przekazało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, sumą 39 tys. zł inwestycję wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a 20 tys. zł dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Oficjalne przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do użytku OSP Zagórze Śląskie  nastąpi po nowym roku.

Oprac. promocja UG Walim

Foto: SM

1 2 3

Wóz strażacki

[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-1.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-2.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-3.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-4.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-5.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-6.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-7.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-8.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-9.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-12.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-14.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-15.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-16.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-17.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-18.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-19.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-20.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-21.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-22.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-23.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-24.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-25.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-26.jpg]
[img src=http://walim.pl/wp-content/flagallery/woz-strazacki/thumbs/thumbs_woz-strazacki-27.jpg]