Chodniki prawie gotowe

Już wkrótce mieszkańcy Walimia i Jugowic będą mogli bezpieczniej i wygodniej poruszać się po swoich miejscowościach. Jeszcze w tym roku bowiem zostaną zakończone prace remontowo-budowlane nad odcinkami chodników.

chodnik1

Zadanie przy drodze wojewódzkiej 383 realizowane jest na podstawie porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej i granitowej (w Jugowicach) wraz z nowymi krawężnikami oraz odwodnieniem. W Walimiu mieszkańcy zyskają około 600 mb nowego chodnika (odcinek przy ul. Wyszyńskiego od posesji nr 36 do przystanku przy posesji nr 61), natomiast  w Jugowicach około 100 mb (odcinek na wysokości posesji 26-29).

Wartość inwestycji to 199 tysięcy 721,25 zł, z czego dotacja z DSDIK wynosi 20 procent.

logo

Tekst i foto: mm