O odpadach wiedzą już wszystko

Celem podnoszenia świadomości ekologicznej najmłodszych,  zorganizowano 14 grudnia w Szkole Podstawowej w Jugowicach prelekcje dotyczące prawidłowego segregowania odpadów.

Dwie lekcje zostały poświęcone na edukację ekologiczną, która odbyła się w klasie III B. Na pierwszej lekcji przeprowadzono blok teoretyczny dotyczący prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, natomiast na drugiej  uczniowie przekształcili odpady komunalne wysegregowane w różnego rodzaju przedmioty, dając im drugie życie. Na zakończenie, każde z  dzieci otrzymało torbę ekologiczną.

Prelekcje miały na celu m.in. kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym, które formują się u najmłodszych roczników.

Anna Kabat