Wywiad z Panią Dyrektor

NOWE POMYSŁY, NA NOWY ROK SZKOLNY

– Pani dyrektor, nowy rok szkolny niesie ze sobą nowe wyzwania. Czego, zatem, będą one dotyczyły w bieżącym roku?

            W szkole prócz nauki i wychowania, istotne jest stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, predyspozycji i talentów uczniów. Mając ten fakt na względzie, w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Jugowicach, będziemy realizować kolejny już projekt finansowany przez EFŚ, w ramach którego odbędą się rozmaite zajęcia pozalekcyjne o charakterze dydaktycznym, terapeutycznym i rozwijającym uzdolnienia dla uczniów klas I-VI.

– Jakie dodatkowe korzyści, mogą czerpać uczniowie biorący udział we wspomnianym wcześniej projekcie „Równym krokiem w świat”?

        Prócz wspomnianej wcześniej, możliwości rozwijania zainteresowań, wyrównywania braków w umiejętnościach dydaktycznych oraz terapii zaburzeń emocjonalnych, niezwykle istotnym jest fakt, iż realizacja projektu daje możliwość organizowania bezpłatnych wycieczek edukacyjnych dla naszych uczniów. I tak, już 25. września, dzięki pomyślnej współpracy nawiązanej przez szkołę z Urzędem Miejskim w Świdnicy, a w szczególności niezwykłej przychylności wiceprezydenta miasta p.Waldemara Skórskiego, wszyscy uczniowie klas IV-VI, zwiedzili Świdnicę- kolebkę Księstwa Świdnicko –Jaworskiego. W poznawaniu historii i zabytków tego pięknego miasta towarzyszył uczniom, specjalnie oddelegowany przez UM przewodnik, który z pasją i zaangażowaniem przedstawił wszystkim dzieje Świdnicy oraz jej największe atrakcje turystyczne. Uczniowie zwiedzili Kościół Pokoju, unikatową budowlę bez ani jednego gwoździa, jedną z najstarszych w kraju – gotycką Katedrę pod wezwaniem św. Stanisława i św.Wacława zabytkowy Rynek wraz z kamienicami, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz nowo odbudowaną wieżę ratuszową, skąd mogli podziwiać malowniczą panoramę miasta, z tłem tworzonym przez pasmo Gór Sowich . Świetna organizacja wycieczki oraz charyzma przewodnika rozbudziły apetyt wszystkich uczestników na kolejną wyprawę do tego cudnego i niezwykle gościnnego miasta. Wstępnie zaplanowaliśmy już odwiedziny w Jaskini Nietoperzy oraz udział w któreś z imprez kulturalnych, licznie organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury.

– Jak widać, bardzo aktywnie rozpoczął się rok w Pani szkole. Czego, w związku z tym można by życzyć na najbliższy czas?

       Z pewnością siły, potrzebnej do realizacji wszystkich planów przewidzianych na ten rok szkolny, ponieważ nasza inwencja twórcza oraz kreatywność we wzbogacaniu oferty szkoły są naprawdę duże.

 IMG_5881