Wspomnienie śp. Anny Madej

Wielokrotnie nagradzana, zasłużona dla Gminy Walim, społecznik, sołtys z 34-letnim stażem. Śp. Ania Madej była sołtysem sołectwa Olszyniec od grudnia 1983 roku. Wiadomość o jej śmierci przyjęliśmy z wielkim żalem i głębokim smutkiem. Dzisiaj mija miesiąc, kiedy odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Anny Madej. Wspominamy ją jako osobę ciepłą, radosną, mającą wielki zapał i chęć do pracy. Zawsze uśmiechnięta, pełna pomysłów, z wielkimi zasługami na rzecz gminy. Odeszła od nas 12 listopada 2017 roku. Msza żałobna odbyła się 16 listopada w kościele św. Anny w Olszyńcu. W ostatnim pożegnaniu Pani Ani uczestniczyły tłumy.

 

Życiorys

Śp. Ania Madej funkcję sołtysa pełniła przez 34 lata, czyli niemalże przez 9 kadencji.

Urodziła się w Olszyńcu 22 stycznia 1949 r.  i przez całe życie w nim mieszkała, prężnie działając na rozwój swojej małej Ojczyzny.

W ponad 30-letniej karierze  przeszła przez trudne etapy  i zmiany z nimi związane:  urynkowienie gospodarki, przebudowę administracyjną państwa, wprowadzenie reformy systemu emerytalnego, zdrowia i szkolnictwa, uzyskanie statusu członka NATO, a wreszcie integrację z Unią Europejską.

Była inicjatorką inwestycji komunalnych w sołectwie (wodociąg z przyłączami do budynków administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, odbudowa mostu i kładki dla pieszych, remonty ulic we wsi). Czynnie uczestniczyła w działaniach organizowanych z młodzieżą, takich jak: malowanie świetlicy wiejskiej, remont ogrodzenia przy świetlicy, wykonanie placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu soleckiego w roku 2010. Pani Ania doprowadziła też do remontu zabytkowego kościoła pw. Świętej Anny w Olszyńcu, zakładając stowarzyszenie i pozyskując środki na prace remontowe. Corocznie też współorganizowała i zachęcała mieszkańców  do udziału w plenerowych imprezach integrujących społeczeństwo, takich jak „Zamieszki sprawnościowe”, czy Festiwal sera. Zaangażowana była w akcje wolontariackie, zbiórki żywności i wspólne akcje porządkowe na terenie swojej wsi.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję radnej Rady Gminy Walim, od 2003 roku sprawdziła się też jako przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

madej - pozegnanie (2)m

 

Nagrody i wyróżnienia

Jako sołtys z powodzeniem podejmowała się wielu zadań trudnych, za co wielokrotnie ją doceniano. Już w 1989 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2003 roku nominowana w konkursie sołtys roku 2003 zdobyła wyróżnienie. W 2010 roku ponownie nominowana do tytułu sołtysa roku 2010 podczas Pierwszego Konwentu Sołtysów Dolnego Śląska, została uhonorowana tym tytułem 11 marca 2011 r . W 2014 roku otrzymała podziękowanie od wojewody dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Jeszcze w 2014 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Ani nadano także tytuł „Najaktywniejszego lidera pracującego na rzecz społeczności wiejskiej”. Wyróżnienie przyznał Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2015 r..

 

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…