Seniorzy dzielili się opłatkiem

Jak co roku Koło Rencistów i Emerytów w Walimiu zorganizowało spotkanie opłatkowe. W okolicznościowym zgromadzeniu, 21 grudnia uczestniczył Wójt Gminy Walim Adam Hausman.

Spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki było okazją do złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń i symbolicznego podzielenia się opłatkiem.

Przy słodkim poczęstunku i miłej atmosferze do stołów zasiadło ok. 30 osób.

To tradycja, która jest bardzo przyjemna, pożyteczna i potrzebna. Wszystkim seniorom, rencistom i emerytom życzę dużo zdrowia i jeszcze więcej aktywności, choć nasze koło prężnie działa i się rozwija, co należy podkreślić – powiedział wójt Adam Hausman.

Były to radosne chwile spędzone w miłym towarzystwie.

mm, foto: CKiT w Walimiu