Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Wójt Gminy Walim ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na rok 2018 oraz nabór do komisji konkursowej. Pełna treść ogłoszenia dostępna pod linkiem: http://bip.walim.pl/?a=5463