Uwaga przedsiębiorcy!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku!

Przedsiębiorca jest zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Taki sam skutek rodzi nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Opłaty w roku 2018 r. nie uległy zmianie i wynoszą:

OPŁATA ROCZNA DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:
525 zł    do 4,5%     alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł powyżej 18% alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
 1,4% wartości sprzedaży    do 4,5%     alkoholu oraz piwo  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą
niż 37 500 zł.
 1,4% wartości sprzedaży    4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą

niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży powyżej 18% alkoholu  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą

niż 77 000 zł

UWAGA!!!

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.