Informacja o pracach przy Planie Urządzenia Lasu

W związku z realizacją zadania pt.: “Opracowanie Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasów niestanowiących Skarbu Państwa, należących do Gminy Walim oraz osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Walim”, Wójt Gminy Walim informuje, że od 26.02.2018r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Szczegóły w załączniku.

Załącznik:
Informacja o pracach przy Planie Urządzenia Lasu