DZIEŃ PATRONA

18 marca 2009 r. Rada Gminy Walim podpisała uchwałę, na mocy której patronem naszej szkoły stał się Janusz Korczak. Ten wybitny pedagog, lekarz i pisarz zdołał przekonać wszystkich, że dziecko to podmiot, któremu należy powtarzać, że „jest mądry, że umie, że potrafi”, a gdy się śmieje, to śmieje się cały świat. Dobro, empatia i pochylenie się nad losem każdego małego człowieka są wartościami, które za przykładem Korczaka staramy się krzewić w naszej szkole. Z tego powodu przyjęliśmy na stałe jego pomysły wychowawcze. Mamy „Szkolną skrzynkę podziękowań i przeprosin”, do której uczniowie wrzucają liściki, gdy chcą komuś podziękować lub kogoś przeprosić (a spotkanie „oko w oko” bywa zbyt trudne). W Dniu Dziecka każdy wychowawca pisze indywidualny list do swojego podopiecznego, w którym podkreśla jego mocne strony, zdolności oraz talenty ( te pisemne laurki działają niezwykle motywująco na dzieci!).Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który wykonał najefektywniejszą pracę nad własna postawą otrzymuje prestiżową „Pocztówkę od Korczaka” na wzmocnienie i docenienie trudu, który podjął na rzecz samorozwoju. Jednym słowem Janusz Korczak to patron, który dostarcza nam wielu inspiracji do codziennej pracy.

W tym roku Święto Szkoły obchodziliśmy w piątek 16 marca. Na uroczystą galę przybyli zaproszeni goście: p. Adriana Zygadło – reprezentująca Urząd Gminy Walim, p.Magdalena Szczurowska- przewodnicząca MZZ „Solidarność”, p. Urszula Witek- kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu, p. Małgorzata Jarczok- dyrektor sąsiedniej Szkoły Podstawowej w Walimiu, ks. Janusz Krzeszowiec- proboszcz parafii p.w. św. Barbary w Walimiu, p. Wioleta Sowa- przedstawicielka Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz Radni Gminy Walim. Obchody rozpoczęły się od uroczystego spotkania w sali gimnastycznej, gdzie między innymi zaprezentowano program artystyczny, podczas którego przybliżono postać Janusza Korczaka, jego twórczość i dokonania. Występy przeplecione były radosnymi piosenkami, brawurowo wykonanymi przez galowo wystrojonych uczniów. Potem rozegrano quiz wiedzy o patronie oraz rozstrzygnięto organizowane w ostatnim tygodniu tematyczne konkursy plastyczne. Na zakończenie emocje ukoiła projekcja filmów „Korczak” i „Król Maciuś Pierwszy” oraz domowe łakocie, przygotowane jak zwykle przez niezawodnych rodziców.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w szkolnym święcie. Do zobaczenia za rok, podczas jubileuszowych dziesiątych obchodów Dnia Patrona

.1135422121

PSP Jugowice
A. Jaśkiewicz