Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam o XL  Sesji Rady Gminy Walim, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 na Zamku GRODNO w Zagórzu Śląskim

Tematy posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji,
 2. Uroczyste otwarcie części restauracyjno – noclegowej na Zamku Grodno
 3. Ustalenie quorum,
 4. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany,
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII z dnia 27 marca  2018 r.
 6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami
 7. Informacja dot.  działalności CKiT w Walimiu
 8. Informacja dot. promocji
 9. Informacja dot. sportu i rekreacji
 10. Podjęcie Uchwał:
 11. Wolne wnioski i zapytania,
 12. Zakończenie Sesji.                                                              

 Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Walim do uczestniczenia w obradach Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna Bodurka