LITERACKIE SUKCESY JUGOWICKICH TRZECIOKLASISTEK

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, po raz kolejny był organizatorem Powiatowego Konkursu Literacko- Plastycznego dla uczniów klas I- III pt.: „ Najciekawsze legendy Wałbrzycha i okolic”.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie u dzieci zainteresowań historią swojego regionu i najbliższej okolicy, kształtowanie kompetencji językowych, a także rozwijanie ich wyobraźni i twórczej aktywności.

Z wielką dumą informujemy, iż Julia Zaremba z kl.III a, pod kierunkiem p. Wioletty Błotnickiej zdobyła                 I miejsce w konkursie, a Oliwia Bucholc z kl.III b, wspierana przez p. Angelikę Jaśkiewicz otrzymała wyróżnienie. Obie uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach przygotowały kilkustronicowe prace, z autorskim tekstem i własnymi ilustracjami. Julia stworzyła album z opisem najciekawszych zabytków Wałbrzycha i okolic oraz przybliżyła legendy z nimi związane. Natomiast Oliwia napisała legendę o pochodzeniu nazwy Gór Sowich, z pięknymi rysunkami siedmiu sióstr, które zamieniły się w sowy, uciekając przed srogim ojcem.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatkom.

zdj zdj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst/fot. A.Jaśkiewicz PSP Jugowice