XLI Sesja Rady Gminy Walim, 22 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam o XLI  Sesji Rady Gminy Walim, która odbędzie się dnia 22 maja  2018 r. o godz. 14.00
w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2  

Tematy posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Ustalenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIX  z dnia 17 kwietnia   2018 r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XL z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 6. Informacja Wójta z pracy pomiędzy sesjami
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej
 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu
 9. Analiza gospodarki odpadami
 10. Podjęcie Uchwał
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zakończenie Sesji                                                                                                                                                                                    Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Walim

do uczestniczenia w obradach Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka