CZAS PODSUMOWAŃ- UROCZYSTA SESJA RADY GMINY WALIM

W piątek, 5 października odbyła się 44. i tym samym ostatnia sesja Rady Gminy Walim w tej kadencji. To uroczyste spotkanie Rady Gminy było czasem podsumowań, podczas którego Wójt Gminy Walim Adam Hausman przedstawił szereg przedsięwzięć i inwestycji, jakie zostały zrealizowane w ciągu czterech lat, między innymi dzięki skutecznie pozyskiwanym funduszom zewnętrznym.

Przewodnicząca Rady Zuzanna Bodurka wraz z Wójtem Gminy Walim Adam Hausmanem uroczyście podziękowali członkom rady, sołtysom, księżom z naszych parafii, strażakom, przyjaciołom i wszystkim zaproszonym gościom za wspólną pracę, wsparcie i poświęcenie, bez którego wiele ze zrealizowanych projektów nie mogłoby zostać ukończone.

Do grona Przyjaciół Gminy Walim zostali także uroczyście zaproszeni dwa nowi członkowie:

Józef Piksa – samorządowiec, który od ponad dwudziestu lat związany był z gminą Walim. Czynnie pracował na rzecz rozwoju gminy, doprowadzając m.i. do realizacji budowy nowego budynku szkoły podstawowej w Walimiu, zainicjował pomysł budowy hali sportowej, podjął inicjatywę i opracowanie dokumentacji budowy kolektora sanitarnego dla Rzeczki oraz przejął byłą stację PKP w Jugowicach z przeznaczeniem na świetlicę i realizację zawodów drezynowych.

Łukasz Kazek – praktycznie od urodzenia związany z Walimiem. Zawodowo zajmuje się badaniem, odkrywaniem oraz dokumentowaniem i popularyzacją historii okresu II wojny światowej. Doskonale promuje nasz region. Dzięki jego zaangażowaniu, po odkryciu na strychu jednej z kamienic gminy, starych rolek fotograficznego filmu autorstwa Filipa Rozbickiego, gmina Walim została rozsławiona na cały świat.

Podczas uroczystej sesji podkreślono, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Właściwy kierunek rozwoju został już wybrany i skutecznie poprawia się życie mieszkańców, atrakcyjność turystyczna oraz rozpoznawalność naszej gminy. Wciąż jednak potrzebne są kolejne inwestycje, które sprawią, że gmina Walim stanie się nie tylko wspaniałym regionem turystycznym- ale i miejscem do zamieszkania oraz prowadzenia biznesu.

z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z