OD POWSTANIA LISTOPADOWEGO DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

“OD POWSTANIA LISTOPADOWEGO DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

Pod tym właśnie tytułem, w poniedziałek 29 października, odbyła się w PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach „żywa” lekcja historii dla uczniów klas IV-VIII. Tym razem dotyczyła ona wydarzeń od Powstania Listopadowego po przybycie Marszałka Piłsudskiego do Polski. Zaprezentowany program zawierał dodatkową atrakcję-pokaz walki na szable pomiędzy żołnierzem niemieckim, a legionistą Piłsudskiego w umundurowaniu  uzbrojeniu odpowiednim temu okresowi oraz musztrę żołnierzy polskich. Uczestnicy lekcji mieli także niepowtarzalna okazję do bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów, strojów i uzbrojenia z przełomu XIX i XX wieku.

Taki sposób poszerzania wiedzy uczniów, rozbudzania ich wyobraźni i estetycznego uwrażliwiania stosujemy i rekomendujemy innym. Przecież chodzi o to, by nauka była fascynującą przygodą.

z z z z z