Walimski ślad na Wawelu

100 listów na 100-lecie niepodległości znalazło się w kapsule czasu, którą 7 listopada zakopano na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Autorami listów są laureaci konkursu „Listy do przyszłości”, w którym uczestniczyło ponad 12 tys. uczniów z 279 szkół podstawowych. Wśród nich znalazł się list napisany przez chłopca z Walimia Eryka Sowę.

Konkurs, przeznaczony dla uczniów klas 4-8, odbywał się na terenie czterech województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do kolegi z przyszłości, w którym mieli opisać, jak spędzają czas wolny lub opowiedzieć, co chcieliby robić, gdy dorosną.

Informację o kapsule zapisano w archiwach wawelskich wraz z prośbą o odczytanie listów w 2118 roku.

List Eryka to piękny ślad dla Polaków za 100 lat!

Podczas uroczystości na Wawelu Eryk Sowa odebrał swoja nagrodę w postaci książki bonu podarunkowego oraz pamiątkowego dyplomu.

z z z z

fotografie i tekst: Dominik Piątek