“Falochron” – czyli zdrowie i bezpieczeństwo w Gminie Walim

Falochron to program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży  finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu jest prowadzonych bardzo wiele takich działań, które promują zdrowy i aktywny styl życia oraz wspomagają  prawidłowy rozwój ucznia przy współpracy z wieloma jednostkami samorządowymi, rodzicami, policją czy absolwentami.

W związku z tym  mieliśmy okazję reprezentować województwo dolnośląskie na ogólnopolskiej  konferencji podsumowującej  Falochron. Odbyła się ona w dniach 24-25 listopada  w Dąbrowie Górniczej, gdzie  przedstawiciele 16 szkół z całej Polski  wymienili się swoimi doświadczeniami w ramach projektu oraz  podsumowali efekty działań profilaktycznych.

Publiczną Szkołę Podstawową w Walimiu reprezentowały panie Ewa Krawczyk i Anna Soćko

z z z z