Dofinansowanie na wymianę kotłów

Szanowni Państwo,

Gmina Walim wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej  przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez Państwa aktywnego  udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy. 

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://walim.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik urzędu Urzędu Gminy Walim Pani Adriana Zygadło – Ochrona Środowiska tel. 74 8494 353 adres e-mail zygadlo@walim.pl Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Walim pol. Nr 13

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 15.02.2019 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Adrianą Zygadło – Ochrona Środowiska tel. 74 8494 353 adres e-mail zygadlo@walim.pl w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.

Wstępna Deklaracja – budynki
Wstępna Deklaracja – mieszkania
schemat składania wniosków i najczęściej zadawane pytania