Kolejne środki pozabudżetowe dla Gminy Walim

Na terenie  Gminy Walim znajduje się 6 obiektów infrastruktury, przeznaczonych    do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Wszystkie świetlice są w zarządzie Centrum Kultury i Turystki w Walimiu. Od kilku lat Gmina Walim skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na przebudowę tych obiektów.  Dotąd wyremontowano obiekty w Walimiu, Jugowicach i w Dziećmorowicach. Teraz przyszedł czas na świetlicę w  Zagórzu Śląskim.
Świetlica w Zagórzu Śląskim to miejsce spotkań wielu społeczności. Możemy tam spotkać pasjonatów górskiej jazdy rowerowej Sowie Team, pracującą radę sołecką, wielbicieli książek, którzy korzystają z Punktu Bibliotecznego, a od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, pod nadzorem animatora, prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Ponadto Zagórze Śląskie to wspaniałe miejsce do wypoczynku  Atrakcje turystyczne wtapiają się tu
w nietuzinkowy krajobraz, pełen zapierających dech w piersiach widoków.
Gmina Walim wystąpiła  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem
o przyznanie pomocy dla  operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 412.543,00 zł
na zadanie „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul. Głównej 10
w Zagórzu Śląskim” W dniu dzisiejszym,  Wójt Gminy Walim Adam Hausman wraz ze Skarbnikiem Panią Lucyną Młot, podpisali umowę o przyznaniu promesy.
W ramach tego działania będzie wykonany  remont w zakresie przebudowy zaplecza kuchennego, wymiany instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, wykonanie nowej elewacji z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji  mechanicznej.
Na zewnątrz obiektu wykonana zostanie bezobsługowa  toaleta, dostępna całą dobę,  przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  Wykonanie tego zadania będzie miało  ogromne znaczenie dla potrzeb turystów, odwiedzających naszą gminę.1g