Gmina Walim ma nowych ratowników

Pod koniec ubiegłego roku, 14 osób z naszej gminy, ukończyło kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskując tytuł ratownika. Szkolenie to zakończyło się egzaminem państwowym. Szkolenie zorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego, współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kierownikiem szkolenia był dr Piotr Szetelnicki z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM. Przy organizacji szkolenia współpracowały instytucje gminne – Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Walimiu.
1 lutego 2019 r., w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, wszystkim  uczestnikom uroczyście wręczono  dyplomy ukończenia kursu.
Gratulujemy!4